Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mutacje

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. mutatio = zmiana], drobne, bezkierunkowe zmiany w strukturze materiału genetycznego organizmów żywych (na poziomie genów, chromosomów lub genomów) zachodzące w sposób przypadkowy; prowadzą do wytworzenia się niekorzystnych lub korzystnych przystosowawczo cech. Osobniki nimi obdarzone są odpowiednio eliminowane lub faworyzowane przez dobór, co prowadzi do utrwalenia się mutacji korzystnych, które wzbogacają pulę genową populacji i są źródłem zmienności organizmów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt