Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mysz zielna (małooka)

(zoologia leśna, ssaki), (Apodemus uralensis) gryzoń z rodziny myszowate Muridae. Pierwotnie opisana jako Apodemus microps Kratochvil et Rosický, 1952. Morfologicznie bardzo podobna do myszy leśnej (wielkookiej) Apodemus flavicollis i myszy zaroślowej Apodemus sylvaticus. Ubarwienie futra bardziej szare niż u ww. gatunków, bardzo zbliżone do myszy domowej. Ogon dwubarwny, stanowi 90 % jego długości. Długość ciała 73-96 mm, długość ogona 64-89 mm, masa ciała 13-27 g. Średnica gałki ocznej (3,3-4,35 mm), długość ucha (12-15 mm), długość tylnej stopy (17-20 mm) mniejsze niż u myszy leśnej i myszy zaroślowej. Długość czaszki 20-23 mm. Brak listew nadoczodłowych. Otwór podoczodołowy płytko wcięty. Zębów 16, wzór zębowy 1003. Szerokość strzałkowa górnych siekaczy < 1,3 mm. Górny szereg zębowy krótki, 3,1-3,6 mm. Gatunek stepowy i stenotopowy, sucholubny. W Polsce mało liczna, tylko w południowej części kraju. Zamieszkuje pola uprawne, miedze, nieużytki, ugory. Często na pograniczu upraw rolnych z chwastami, w rzadkich zarośłach, w łanach zbóż, na koniczyniskach i w lucernie. W końcu lata i jesienią wędruje do miejsc z bujną rośłinnością, nad brzegi potoków i mokradeł, tam do wiosny. W pożywieniu głównie nasiona chwastów, dzikich traw i zbóż (łącznie 80 %), w mniejszym stopniu (7 %) zielone części roślin oraz dżdżownice i larwy owadów (10 %). Rozród III-VIII (X).Liczba młodych w miocie: 3-10 (średnio 6,3). Ze wzgledu na niską liczebność nie odgrywa istotnej roli jako szkodnik. Naturalni wrogowie: płomykówka, ptaki z rzędu drapieżne, krukowate, drobne ssaki drapieżne. Objęta ochroną gatunkową częściową.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kowalski K. i Ruprecht A. L. 1984. Rodzina: myszowate - Muridae. W: Z. Pucek (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski: 194-220. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wilson D. E. & Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference [on-line]. Johns Hopkins University Press, Baltimore. [dostęp 24 listopada 2013] 
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. D.U. 2011 nr 237 poz. 1419

Publikacje powiązane tematycznie

Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Krystufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger E., Stubbe M., Thissen J. B., Vohralik V., Zima J. (eds.) 1999. Atlas of European mammals. Academic Press, London.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt