Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nadzór budowlany

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), organy administracji publicznej sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623) wymienia organy administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego określając jednocześnie ich zadania i kompetencje. Zadania nadzoru budowlanego powierzone zostały (art. 80 p.2 w/w ustawy) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego realizującemu zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego oraz wojewodzie przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Powiązane hasła

prawo budowlane

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt