Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nadzór budowlany

Opis
Zgłoś uwagę
(inżynieria leśna, budownictwo leśne), organy administracji publicznej sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623) wymienia organy administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego określając jednocześnie ich zadania i kompetencje. Zadania nadzoru budowlanego powierzone zostały (art. 80 p.2 w/w ustawy) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego realizującemu zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego oraz wojewodzie przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Powiązane hasła

prawo budowlane

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt