Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nadzór nad gospodarką leśną

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, którą sprawuje:1) minister właściwy do spraw środowiska,2) starosta - w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa .
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 5 ust. 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt