Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nakaz usunięcia drzew lub krzewów

(Arborystykaprawne podstawy wycinki drzew), specjalny tryb usuwania drzew w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne, w celu ochrony przeciwpowodziowej. Wykorzystywany do usunięcia drzew z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych, gdzie decyzję nakazującą usunięcie drzew może wydać właściwy organ Wód Polskich (Art 175 ust. 1)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1566) - art. 175 ust.1.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt