Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(legislacja z zakresu prawa ochrony środowiska) Fundusz działający na zasadach określonych ustawą. Posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celowym. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. Prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 400

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt