Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nasiennik

(urządzanie lasu), do nasienników w opisie taksacyjnym zalicza się:1) na gruntach leśnych niezalesionych drzewa wykazujące miąższość grubizny,2) w uprawach i młodnikach I klasy wieku drzewa wykazujące miąższość grubizny oraz wiek ponad 20 lat (jeżeli nie zostały zaliczone do składu gatunkowego tych upraw i młodników),3) w drzewostanach II klasy wieku drzewa starsze w zasadzie o ponad 20 lat od wieku gatunku panującego (jeżeli nie zostały zaliczone do składu gatunkowego tych drzewostanów),4) w drzewostanach III i starszych klas wieku drzewa stare i bardzo stare, spełniające ważną funkcję w ekosystemie i wymagające odrębnego traktowania.Opis nasienników powinien zawierać: gatunek drzewa (kolejno według malejącej miąższości – do 5 gatunków), orientacyjny przeciętny wiek, przeciętną pierśnicę i wysokość oraz jakość techniczną gatunków w warstwie, a także ich miąższość grubizny na całej powierzchni wyłączenia.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 31 ust. 16, 17

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt