Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

natężenie miarodajne ruchu

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), rozumie się przez to natężenie ruchu występujące w roku prognozy, wyrażone liczbą pojazdów na godzinę (P/h). S.Gaca i inni (2008) za natężenie miarodajne przyjmuje się natężenie szczytowej pięćdziesiątej godziny w roku, co zakłada możliwe przeciążenie ruchem drogi wciągu 49 godzin w roku. Uszeregowanie (stworzenie histogramu) wszystkich godzinowych natężeń ruchu z danego roku umożliwia wyznaczenie miarodajnego godzinowego natężenia ruchu (30, 50, 100, 150 godziny).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Powiązane hasła

natężenie ruchu

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt