Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nawodnienia wegetacyjne (nawodnienia zwilżające, nawodnienia siewne)

(inżynieria leśna, hydrologia), podstawowym celem stosowania nawodnień jest utrzymywanie uwilgotnienia gleby w stanie zapewniającym prawidłowy rozwój roślin. Za pomocą nawodnień zwilżającym utrzymuje się w warstwie korzeniowej uwilgotnienie gleby w zakresie, przy którym woda jest łatwo dostępna dla roślin, lecz nie występuje w nadmiarze, gdyż mogło by to powodować np. pleśnienie nasion, wymywanie składników nawozowych lub negatywnie wpływać na stan mikoryzy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń  A., Wiśniewki S., Jeznach J.,  Żakowicz S., 2002: „Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych”, Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Leciejewski P. 2011. Nawodnienia w szkółkach leśnych. Biblioteczka Leśniczego nr 330.
Karczmarczyk S., Nowak L. (Red.) 2006: Nawadnianie roślin. PWRiL.
Babiński S., 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR. Warszawa.
 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt