Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

NetBios

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System) — oryginalnie zaprojektowany przez firmę IBM. Zapewnia podstawowy interfejs łączenia aplikacji z innymi komputerami oraz współdzielenie danych. NetBIOS działa w warstwie sesji modelu OSI.
Rozpoznawanie nazw NetBIOS oznacza udane mapowanie nazw NetBIOS na adres IP. Nazwa NetBIOS jest 16-bajtowym adresem wykorzystywanym w identyfikacji zasobów NetBIOS w sieci. Nazwa NetBIOS może być nazwą unikatową (wyłączną) lub nazwą grupy (niewyłączną). Nazwa unikatowa jest używana, gdy proces NetBIOS komunikuje się z określonym procesem na określonym komputerze. Nazwa grupy jest używana, gdy proces NetBIOS komunikuje się z procesami na wielu komputerach. Przykładem procesu używającego nazwy NetBIOS jest usługa Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks na komputerze z systemem Windows XP Professional. Po uruchomieniu komputera usługa rejestruje unikatową nazwę NetBIOS bazującą na nazwie komputera. Dokładna nazwa używana przez tę usługę składa się z nazwy komputera o długości 15 znaków i 16 znaku 0x20. Jeśli nazwa komputera składa się z mniejszej liczby znaków, uzupełniana jest spacjami do 15 znaków.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Microsoft Computer Dictionary

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt