Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

niezdolność do pracy

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niezdolność do pracy może być:- całkowita, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,- częściowa, gdy doszło do utraty w znacznym stopniu zdolności do pracy zgodnej z kwalifikacjami,- trwała, gdy według aktualnej wiedzy medycznej nie ma rokowań na poprawę zdrowia w przyszłości, w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy,- okresowa, gdy istnieją szanse na odzyskanie zdolności do pracy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Piotr Gotowicki

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt