Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nisze ekologiczne dla roślin i zwierząt w zadrzewieniach

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), nisze ekologiczne oznaczają lokalizacje wszystkich organizmów, które pełnią właściwe im funkcje w strukturze ekosystemu. Parki i zadrzewienia są układem swoistych zespołów przyrodniczych (nisz ekologicznych), funkcjonujących w zgodzie z naturalnymi współzależnościami wszystkich składających się nań elementów naturalnych i sztucznych. Trwałość i odporność na degradujące zakłócenia, powodowane głównie przez człowieka, są tym większe, im układ jest bogatszy w składniki naturalne lub umiejętnie dopasowane do środowiska. Zadrzewienia, zwłaszcza starsze, z dobrze rozwiniętą warstwą krzewów, sprzyjają powstawaniu zróżnicowanych mikrosiedlisk, istotnych dla rozwoju zwierząt i ptaków. W naszych szerokościach geograficznych w parkach występuje ok. 60 gatunków ptaków lęgowych. Poza nimi podczas wiosennych i jesiennych wędrówek pojawia się regularnie kilkanaście innych gatunków, zimę natomiast spędza prawie 30 gatunków. Trwałe zbiorowiska roślinne funkcjonujące w pobliżu terenów zurbanizowanych stanowią korytarze ekologiczne, które łączą przyległe do obszarów zurbanizowanych fragmenty ekosystemów naturalnych i półnaturalnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Gawroński S. 2005. Nowe spojrzenie na ochronę i pielęgnację terenów zieleni. [W:] Pielęgnacja i ochrona zieleni miejskiej. Red. P. Śliwa, K. Wiech. Text, Kraków: 52–59.
Luniak M. 1988. Informacje i sugestie ornitologa dla konserwatorów drzew w parkach. Komunikaty Dendrologiczne, 8.

Powiązane hasła

społeczne znaczenie zieleni

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt