Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Niższa Cesarsko - Królewska Szkoła Lasowa w Bolechowie

(Historia i tradycja leśna),druga, po Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie placówka, kształcąca leśników na terenie Galicji. Utworzona została w 1883 roku przez Lwowską c. k. Dyrekcję Lasów i Dominiów za zgodą władz austriackich, w oparciu o Ustawę leśną z dnia 3 grudnia 1852 roku. Działała przy c. k. leśnictwie Bolechów. Szkoła przygotowywała kadry pracowników z nastawieniem na gospodarkę leśną w Karpatach, co podnieść miało poziom gospodarowania tymi lasami. Pierwszym dyrektorem szkoły był Piotr Hirsch, pełniący wcześniej funkcję c. k. nadleśniczego w Bolechowie. Językiem wykładowym był język polski. W poszczególnych okresach czasu jednostka zmieniała nazwę:
1. w latach 1883-1889 - Szkoła rządowa dla kandydatów na nadzorców leśnych
2. 1890-1909 - Szkoła rządowa dla kandydatów na leśniczych
3.1910-1913 - Szkoła rządowa dla kandydatów na c. k. leśniczych.
Kadra nauczycielska zmieniała się stosunkowo często. Oprócz kierownika szkoły zajęcia prowadził także jeden nauczyciel pomocniczy, rzadko dwóch. Szkoła funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej. Kontynuatorem tradycji szkolnictwa leśnego w Bolechowie była Państwowa Szkoła dla Leśniczych, utworzona po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku. Do naszych czasów zachował się "Pamiętnik c. k. niższej Szkoły Lasowej w Bolechowie". Jest to bogate źródło wiedzy, zawierające informacje o utworzeniu szkoły, absolwentach oraz nauczycielach. Można go dziś oglądać w Technikum Leśnym w Lesku.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jarosław Szaban

Publikacje powiązane tematycznie

Józef Broda, Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006, t. I, PTL, Warszawa 2007

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt