Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nocki (Myotinae)

podrodzina nietoperzy w rodzinie mroczkowatych (Vespertilionidae). Uszy nie stykają się na środku głowy. Przy ostrodze płatek nie występuje lub jest bardzo słabo wykształcony (szerokość < 1 mm). Koziołki w uszach wąskie i wydłużone. W Polsce 10 gatunków: nocek Alkatoe (Myotis alcathoe), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), nocek Brandta (Myotis brandtii), nocek duży (Myotis myotis), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), nocek Natterera (Myotis nattereri), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek ostrouszny (Myotis blythii), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek wąsatek (Myotis mystacinus). Wszystkie są objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Cichocki W., Ważna A., Cichocki J., Rajska E., Jasiński A., Bogdanowicz W. 2015. Polskie nazewnictwo ssaków świata. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Kowalski M., Lesiński G. 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa.

Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Autor: Elżbieta Jancewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-12-16 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-12-16 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt