Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

nornik tatrzański (Microtus tatricus)

gatunek niewielkiego gryzonia z podrodziny karczowników (Arvicolinae) w rodzinie chomikowatych (Cricetidae). Wcześniej zaliczany do rodzaju darniówka (Pitymys) i opisywany jako darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus). Grzbiet szary, z brunatno-żółtawym odcieniem, boki ciała jaśniejsze, spód ciała białawy lub białawo-szary. Oczy bardzo małe, uszy dość długie, wyraźnie wystają z futerka. Wibrysy bardzo długie, dłuższe niż u nornika darniowego. Ogon krótki (30-40 % długości ciała), dwubarwny, z wierzchu ciemny, od spodu jasny. Stopy białawe. Stopa tylna 1,5-2 cm. Długość ciała 8,5-12 cm, masa ciała 13-36 g. Czaszka masywna (długości 2-2,5 cm), z szeroko rozstawionymi łukami jarzmowymi, silnie spłaszczona w okolicy czołowej i ciemieniowej, przystosowana do podziemnego trybu życia. Tryb życia skryty, aktywność nocna. Wykorzystuje nory innych ssaków i/lub zagłębienia w rumoszu skalnym. Roślinożerna. W pokarmie głównie zielone części roślin, korzenie, nasiona i owoce. Uzębienie hipsodontyczne. Zębów 16, wzór zębowy 1003. Zęby trzonowe o budowie pętlowej. Żyje w dolinach górskich i wysoko w górach, również ponad górną granicą lasu, na halach i łąkach. W Polsce w Tatrach i w Beskidzie Żywieckim. Okres rozrodczy II/III-VIII. Miot 1, liczba młodych 1-3. Młode rodzą się nagie i ślepe, dojrzewają do rozrodu po przezimowaniu. Maksymalna długość życia 1-1,5 roku. Objęta ochroną gatunkową ścisłą, wymaga ochrony czynnej. Figuruje w polskiej czerwonej księdze zwierząt jako gatunek najmniejszej troski (LC).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zima J., Vohralík V., Martínková N. 2008. Microtus tatricus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13464A3991347. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13464A3991347.en   

Kowalski K., Ruprecht A. L. 1984. Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae. W: Z. Pucek (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski: 169-194. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Publikacje powiązane tematycznie

Atlas ssaków Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków https://www.iop.krakow.pl/ssaki/gatunki  

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Cichocki W., Ważna A., Cichocki J., Rajska E., Jasiński A., Bogdanowicz W. 2015. Polskie nazewnictwo ssaków świata. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Jancewicz E. 2019. Znaczenie polan śródleśnych dla utrzymania różnorodności gatunkowej małych ssaków w Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalski K., Ruprecht A. L. 1984. Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae. W: Z. Pucek (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski: 169-194. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger E., Stubbe M., Thissen J. B., Vohralik V., Zima J. (eds.) 1999. Atlas of European mammals. Academic Press, London.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Zima J., Vohralík V., Martínková N. 2008. Microtus tatricus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13464A3991347. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13464A3991347.en  

Autor: Elżbieta Jancewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-12-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-12-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt