Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Nowa strategia leśna UE

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską w 2013 r., obowiązujący do końca 2020 r. Strategia stanowi główny punkt odniesienia w rozwoju polityki dotyczącej leśnictwa i ma pomóc sektorowi leśnemu UE w osiągnięciu pozycji gwarantującej efektywny wkład do realizacji zamierzeń i celów Unii Europejskiej.
Strategia opiera się na trzech zasadach przewodnich:
- zrównoważonej gospodarce leśnej oraz wielofunkcyjnej roli lasów, dostarczaniu różnorakich dóbr i usług w sposób zrównoważony i zapewnianiu ochrony lasów,
- efektywnym gospodarowaniu zasobami, optymalizacji wkładu lasów i sektora leśnego w rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy,
- odpowiedzialności za lasy na szczeblu światowym, promowaniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów leśnych.
Strategia określa również cele dotyczące lasów w perspektywie 2020 r. Sformułowano je jako:
- zagwarantowanie i wykazanie, że wszystkie lasy w UE są zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej oraz że zwiększono wkład UE w działania na rzecz promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i ograniczania wylesiania na szczeblu globalnym, tym samym:
- przyczyniono się do wyważenia różnych funkcji lasu, sprostania oczekiwaniom oraz dostarczania podstawowych usług ekosystemowych,
- stworzono podstawy dla leśnictwa i całego łańcucha wartości w sektorze leśnym, aby mogły być konkurencyjnymi i zdolnymi do przetrwania stronami wnoszącymi wkład w gospodarkę opartą na biotechnologii.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0659

Autor: Adam Kaliszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt