Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obieg wody w przyrodzie, cykl hydrologiczny

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), cykl krążenia wody pomiędzy środowiskami lądowymi, wodnymi i atmosferą, zapewniający stałą odnowę zasobów czystej wody w ekosystemach lądowych. Związany jest z nieustannymi zmianami stanu skupienia tej substancji. Jego siłą napędową jest energia cieplna dopływająca ze Słońca. Największa ilość wody gromadzi się w oceanach i morzach. Wskutek nieustannego parowania z ich powierzchni, a także z powierzchni gleby i wód śródlądowych – jezior, rzek i potoków – znajduje się także w atmosferze (głównie w postaci pary wodnej). Dostaje się tam też w wyniku transpiracji roślin lądowych. Przy spadku temperatury pewna jej ilość ulega kondensacji (skropleniu) i tworzy chmury lub mgłę. Do środowisk lądowych woda trafia z atmosfery w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, szronu lub sadzi). Przez parowanie z powierzchni gleby woda może powrócić z powrotem do atmosfery bezpośrednio lub spływem powierzchniowym dostać się do mórz i oceanów. Część wody przesiąka do głębszych warstw gleby, tworząc zasoby wód gruntowych, lub dostaje się głębiej – do głębinowych wód podziemnych. Tylko niewielka ilość wód gruntowych jest wykorzystywana przez rośliny, większa część przez źródła trafia do potoków i rzek, potem do mórz i oceanów, skąd znowu paruje do atmosfery. Co roku olbrzymie masy wodne transportowane są z powierzchni kontynentów do oceanów i przez atmosferę dostają się z powrotem na ląd. Szacuje się, że rocznie do atmosfery trafia 389 500 km3 wody, z czego ok. 75% powraca do oceanów bezpośrednio w postaci opadów atmosferycznych. Jedna czwarta tej masy trafia w tej samej postaci na ląd. Wymiana wody występującej w atmosferze następuje w ciągu 11 dni, a wody rzek wymieniają się w ciągu 22 dni.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt