Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obliczanie powierzchni wyłączeń taksacyjnych

(urządzanie lasu), powierzchnię wyłączeń i innych szczegółów sytuacji wewnętrznej uzyskuje się z istniejącej mapy numerycznej lub odpowiednio oblicza, przyjmując za podstawę powierzchnię geodezyjną działki ewidencyjnej, uwzględniając też, gdzie to możliwe, ciągłość danych z kolejnych planów urządzenia lasu oraz aktualizacje wykonane w SILP-LAS (należy dążyć do zachowania stabilności konturów i powierzchni wyłączeń).Powierzchnię pododdziałów znajdujących się w rezerwatach przyrody zapisuje się w zależności od stanu dokumentacji rezerwatu, i tak w wypadku:a) braku planu ochrony rezerwatu oblicza się powierzchnię wyłączeń i wyrównuje ją do powierzchni ogólnej rezerwatu,b) gdy rezerwat ma plan ochrony lub jest on nowelizowany równolegle z planem urządzenia lasu, należy powierzchnię pododdziałów, szczegółów i ogólną powierzchnię rezerwatu przyjąć bezpośrednio z tego planu ochrony.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 67

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt