Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obowiązki komisji powypadkowej

(ergonomia w leśnictwie), do obowiązków komisji powypadkowej zaliczyć należy: 1)  dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, innych urządzeń technicznych, urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku 2)  sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku - jeśli jest to konieczne 3)  przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala 4)  przesłuchanie świadków wypadku 5)  zasięgnięcie opinii lekarza 6)  zebranie innych dowodów dotyczących wypadku 7)  dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku 8)  określenie wniosków i środków profilaktycznych 9)  sporządzenie protokołu powypadkowego:        - po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku        - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku  10) zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem, pouczenie poszkodowanego o przysługującym mu prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
CIOP Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt