Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obrona odsłoniętych komórek rany

(użytkowanie lasu), w następstwie okaleczenia żywych komórek indukują się w nich zmiany w przebiegu procesów metabolicznych, których celem jest niedopuszczenie do rozwinięcia się procesu chorobowego; zagrożenie infekcją zostaje osłabione za pomocą substancji garbnikowych, jednocześnie produkowane są polifenole (alkohole aromatyczne u których grupy OH są związane z pierścieniem benzenu) rozpuszczalne w wodzie o niewielkim zakwaszeniu; tworzą one z białkami, alkaloidami (z pierścieniem heterocyklicznym zawierającym azot) oraz jonami metali trudno rozpuszczalne kompleksy; Indukowane, jako reakcja na zranienie, związki białkowe są toksyczne zarówno dla komórek patogenu jak i gospodarza; garbniki docierające do soków komórkowych powodują także obumieranie sąsiadujących z raną komórek, prowadząc do wyschnięcia ich odsłoniętej, zewnętrznej warstwy. Ponadto potencjał obronny rośliny zostaje wzmocniony przez zmagazynowanie w obumierających komórkach substancji tłuszczopochodnych (w tym kutyny i suberyny), decydujących o hydrofobowych właściwościach tych komórek, a tym samym stwarzających patogenowi niekorzystne warunki rozwoju.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Dieter F. Giefing

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt