Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obsługa eksploatacji

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z modułów podsystemu Infrastruktura. Dzięki modułowi Eksploatacja możliwe jest przejmowanie danych zaksięgowanych w innych podsystemach, jak i ręczne ewidencjonowanie na podstawie dokumentów źródłowych (np. karta pracy, napraw itp.). Przy pomocy wbudowanych narzędzi, takich jak generator wzorów, czy porównywanie z wartościami normatywnymi, zaewidenjonowane dane można na różne sposoby przetwarzać i analizować.
Eksploatacja cechuje się dużą elastycznością. Dzięki temu wykorzystać ją można do różnych celów, takich jak:
- ewidencjonowanie danych z kart pracy i innych dokumentów źródłowych oraz wyliczanie wskaźników techniczno-eksploatacyjnch,
- sporządzanie zestawień z zakresu realizacji zadań rzeczowych dotyczących poszczególnych pozycji planów,
- generowanie wydruków niezbędnych do rozliczenia działalności pomocniczej,
- ewidencjonowanie i analizowanie nakładów dotyczących zadań inwestycyjnych,
- zbieranie i analizowanie kosztów wynikających z prowadzenia gospodarki łowieckiej (wg obwodów łowieckich),
- uzyskiwanie innych informacji wynikających z wewnętrznych potrzeb danej jednostki oraz sporządzanej sprawozdawczości.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Charakterystyka funkcjonalna SILP ze szczególnym uwzględnieniem systemu LAS

Powiązane hasła

Infrastruktura

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt