Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obsługa rezerwacji

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), moduł Rezerwacje, który znajduje się w podsystemie Infrastruktura, zapewnia efektywne wykorzystanie posiadanych obiektów inwentarzowych, do realizacji planowanych i bieżących zadań gospodarczych. Rezerwacje umożliwiają powiązanie wykonywanych zadań gospodarczych z potrzebną liczbą środków technicznych, na czas planowanego wykonania tych zadań.
Przedmiotem rezerwacji są środki konieczne, a nie tylko posiadane. Funkcja porównuje potrzeby ze stanem posiadania. Pozwala ustalić liczbę środków brakujących, na czas wykonania planowanych robót, w celu ich pozyskania z zewnątrz (najem, kupno) lub wytworzenia. Ustala także liczbę środków posiadanych w nadmiarze w stosunku do potrzeb określonych rozmiarem zadań, do ewentualnego ich czasowego bądź też trwałego zagospodarowania na zewnątrz.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Charakterystyka funkcjonalna SILP ze szczególnym uwzględnieniem systemu LAS

Powiązane hasła

Infrastruktura

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt