Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obsługa świadczeń stałych

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), moduł Świadczenia stałe w podystemie Infrastruktura wspomaga użytkownika w zakresie rozliczania cyklicznie powtarzających się czynności. Przy pomocy Świadczeń stałych można zautomatyzować prace związane z fakturowaniem (najem, dzierżawa, czynsze itp.), rozliczaniem okresowym zadań kosztowych (rozliczenia międzyokresowe), jak i przypominanie o ważnych terminach (np. o wykonaniu przeglądów technicznych posiadanych obiektów inwentarzowych).
W zależności od rodzaju zdefiniowanego świadczenia, dane mogą być przekazywane do różnych podsystemów. W podsystemie Finanse i księgowość zakładane są samoczynnie przez system zespoły księgowe związane z np. rozliczeniami międzyokresowymi. W podsystemie Gospodarka towarowa tworzone są zlecenia dotyczące fakturowania (w zakresie świadczonych usług) jak i rozliczania świadczeń deputatowych. W wyniku rozliczania świadczeń o charakterze deputatu samoczynnie aktualizowane są zapisy na karcie deputatowej w podsystemie Place-kadry. Wydruki zawierające informacje o terminowych czynnościach generowane są w podsystemie Infrastruktura.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Charakterystyka funkcjonalna SILP ze szczególnym uwzględnieniem systemu LAS

Powiązane hasła

Infrastruktura

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt