Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (OWAS)

(ergonomia w leśnictwie), za pomocą metody OWAS (Ovako Working Postur Analysis System) może być przeprowadzona ilościowa analiza standardowych pozycji przyjmowanych podczas pracy z uwzględnieniem wartości sił zewnętrznych. Metoda OWAS umożliwia klasyfikację pozycji ciała oraz wartości obciążenia zewnętrznego (por.ryc.). Kombinacje położeń poszczególnych członów ciała (plecy, ramiona, nogi) z uwzględnieniem wartości obciążenia zewnętrznego są zgrupowane w czterech kategoriach oceny. Cyfry określające pozycje składowe położenia pleców, ramion i nóg tworzą kod pozycji przy pracy. Interpretację obciążenia statycznego podczas pracy metodą OWAS przedstawiono w tabeli.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Leszczyński K., 2006. Ergonomiczna ocena i projektowanie technologii pozyskiwania drewna. Materiały do ćwiczeń. Maszynopis, KULiD AR Kraków

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt