Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona czynna

(Ochrona przyrody), to stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art.5

W rozporządzeniach w sprawie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt znajdują się wskazane gatunki wymagające ochrony czynnej, rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej grzybów nie przewiduje ochrony czynnej.
Czynna ochrona realizowana jest często poprzez dedykowane programy ochrony siedlisk i gatunków z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych np. LIFE.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

ochrona czynna głuszca
ochrona czynna owadów

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt