Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona gatunkowa płazów i gadów

(zoologia leśna, płazy i gady), jedna z obowiązujących w Polsce form ochrony płazów i gadów przyjęta w ustawie o ochronie przyrody, regulująca dopuszczalny sposób postępowania z chronionymi gatunkami dziko żyjących zwierząt i wprowadzająca w stosunku do nich zakaz m.in. zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, preparowania, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie ochrony gatunków, z uwzględnieniem ochrony czynnej, w tym szerokość stref ochrony ostoi i miejsc rozrodu, wykaz zakazów i odstępstw od tych zakazów oraz listę gatunków objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348). Wobec płazów i gadów ustanowiono ochronę ścisłą, ochronę ścisłą ze wskazaniem ochrony czynnej lub ochronę częściową.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1348

Publikacje powiązane tematycznie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt