Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona gatunkowa

(botanika leśna, ochrona roślin), forma ochrony przyrody polegająca na prawnym usankcjonowaniu ochrony dziko rosnących gatunków roślin. W dzisiejszym rozumieniu rozpoczęła się w Europie pod koniec XIX wieku, kiedy to w 1881 roku Szwajcaria, a w 1886 roku Austria wydały zarządzenie dotyczące ochrony szarotki. W II Rzeczpospolitej już w 19919 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ochronie niektórych zabytków przyrody (M.P. Rok II, Nr 208) ochroną objęto kilkanaście gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Dopiero w 1946 roku wydano pierwsze rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin, w którym objęto ochroną 110 gatunków. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 32004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (DzU 2004, nr 168, poz. 1764). W stosunku do gatunków roślin objętych ochroną gatunkową wprowadzono zakazy:- niszczenia ich siedlisk i ostoi, a także dokonywania zmian stosunków wodnych stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ich ostojach;- zrywania, niszczenia, uszkadzania, zbierania, pozyskiwania do celów gospodarczych, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania;- zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny, a także wwożenia i wywożenia przez granicę państwa (żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.  Ochroną ścisłą objęto w nim 428 gatunków roślin (naczyniowych, mszaków ora glonów), a częściową – 51 gatunków. Do grupy roślin „szczególnej troski”, których ochrona jest ważniejsza od potrzeb gospodarczych, zaliczono 44 gatunki, w większości najbardziej zagrożone w skali Polski. Na liście gatunków roślin objętych ochroną ścisłą zaznaczono 105 taksonów, które wymagają ochrony czynnej. W rozporządzeniu przewidziano możliwość obejmowania niektórych gatunków ochroną strefową.     
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Bąba W. 2007. Ochrona gatunkowa roślin w Polsce. W: Integralna ochrona przyrody. Red. M. Grzegorczyk. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona przyrody. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt