Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona gatunkowa

(botanika leśna, ochrona roślin), forma ochrony przyrody polegająca na prawnym usankcjonowaniu ochrony dziko rosnących gatunków roślin. W dzisiejszym rozumieniu rozpoczęła się w Europie pod koniec XIX wieku, kiedy to w 1881 roku Szwajcaria, a w 1886 roku Austria wydały zarządzenie dotyczące ochrony szarotki. W II Rzeczpospolitej już w 19919 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ochronie niektórych zabytków przyrody (M.P. Rok II, Nr 208) ochroną objęto kilkanaście gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Dopiero w 1946 roku wydano pierwsze rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin, w którym objęto ochroną 110 gatunków. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 32004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (DzU 2004, nr 168, poz. 1764). W stosunku do gatunków roślin objętych ochroną gatunkową wprowadzono zakazy:- niszczenia ich siedlisk i ostoi, a także dokonywania zmian stosunków wodnych stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ich ostojach;- zrywania, niszczenia, uszkadzania, zbierania, pozyskiwania do celów gospodarczych, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania;- zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny, a także wwożenia i wywożenia przez granicę państwa (żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.  Ochroną ścisłą objęto w nim 428 gatunków roślin (naczyniowych, mszaków ora glonów), a częściową – 51 gatunków. Do grupy roślin „szczególnej troski”, których ochrona jest ważniejsza od potrzeb gospodarczych, zaliczono 44 gatunki, w większości najbardziej zagrożone w skali Polski. Na liście gatunków roślin objętych ochroną ścisłą zaznaczono 105 taksonów, które wymagają ochrony czynnej. W rozporządzeniu przewidziano możliwość obejmowania niektórych gatunków ochroną strefową.     
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Bąba W. 2007. Ochrona gatunkowa roślin w Polsce. W: Integralna ochrona przyrody. Red. M. Grzegorczyk. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona przyrody. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt