Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona, kształtowanie oraz wzmaganie bioróżnorodności biologicznej, pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz zdolności ekosystemu leśnego do oporu przed niekorzystnymi skutkami czynników biotycznych oraz abiotycznych

(lasy i leśnictwo), część składowa ochrony lasu w ramach zagospodarowania lasu, obejmująca ogół gospodarczych czynności faktycznych w ramach gospodarki leśnej, wzmagających m.in. pozaprodukcyjne funkcje lasu (niematerialne świadczenia lasu), wykraczających poza ramy hodowli lasu, ochrony przyrody w lasach w ramach zagospodarowania lasu, ochrony ekosystemu leśnego przed skutkami czynników biotycznych lub abiotycznych, polegających w szczególności na:a) zakładaniu oraz utrzymanie metodami gospodarki leśnej ognisk biocenotycznych, remiz i oraz stref ekotonowych (ekotonalnych), b) prowadzeniu innej działalności w zakresie zachowania, odtwarzania oraz utrzymania elementów leśnego środowiska przyrodniczego, cennych z punktu widzenia bioróżnorodności biologicznej oraz kształtowania siły oporu środowiska przed  niekorzystnymi skutkami czynników biotycznych i abiotycznych,c) wykonywanie czynności (zadań) specjalnych, modyfikujących (w tym wzmacniających) niematerialne świadczenia lasu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt