Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona miejsc rozrodu płazów i gadów

działania w ramach ochrony czynnej obejmujące pielęgnację i ochronę istniejących oraz odtwarzanie zniszczonych i/lub tworzenie nowych miejsc rozrodu na potrzeby płazów i gadów. Charakter działań jest różny i zależny od potrzeb gatunku lub grupy gatunków:
dla płazów: odtworzenie zarastających i wypłyconych zbiorników wodnych jako miejsc lęgowych płazów

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
Roztoczański Park Narodowy http://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ochrona-zwierzat
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe. https://czlowiekiprzyroda.eu/wp-content/uploads/2017/07/raport_stawy.pdf (Raport z realizacji zadania "Monitoring efektów związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów")
Wigierski Park Narodowy http://www.wigry.org.pl/stowcip/plazy.htm
https://czlowiekiprzyroda.eu/wp-content/uploads/2017/07/raport_stawy.pdf

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2016. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.
Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa.
Mackiewicz A., Bednarek J. 2016. Raport z realizacji zadania "Monitoring efektów związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów" Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.
Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Opolski, Opole.
Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

 

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-17 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt