Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona miejsc rozrodu płazów i gadów

(zoologia leśna, płazy i gady), działania w ramach ochrony czynnej obejmujące pielęgnację i ochronę istniejacych oraz odtwarzanie zniszczonych i/lub tworzenie nowych miejsc rozrodu płazów i gadów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Elżbieta Jancewicz

Publikacje powiązane tematycznie

Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Opolski, Opole.
Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt