Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona płazów i gadów

w Polsce rodzime gatunki płazó i gadów są objęte ochroną gatunkową, realizowaną w warunkach naturalnych (in situ) lub w warunkach sztucznych (ex situ), i/lub obszarową, ścisłą (bierną), zachowawczo-stabilizującą lub częściową (z reguły aktywną, czynną), całoroczną lub częściową. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183) wskazano gatunki wymagające ochrony czynnej. W praktyce ochrona czynna realizowana jest w stosunku do wszystkich gatunków płazów (w różnym zakresie)i rzadkich gatunków gadów. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010
Park Narodowy Gór Stołowych http://www.pngs.com.pl/pl/ochrona/ochrona6.html
Roztoczański Park Narodowy http://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ochrona-zwierzat
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda https://czlowiekiprzyroda.eu/ochrona-plazow-natura-2000

Głowaciński Z. 2018. Ochrona płazów i gadów w Polsce. W: S. Głowaciński, P. Sura (red.), Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona: 131-138. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10)

Publikacje powiązane tematycznie

Blab J., Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Głowaciński S., Sura P. (red.) 2018. Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2016. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.
Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa.
Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Opolski, Opole.
Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-17 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt