Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona środowiska

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt