Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona szlaków migracji płazów

działania w ramach ochrony czynnej obejmujące całoroczne lub okresowe zabezpieczenie szlaków migracji płazów i gadów poprzez budowanie stałych przepustów pod drogami lub okresowe ustawianie foliowych płotków wzdłuż dróg w celu ograniczenia wchodzenia płazów na drogi i połączone z przenoszeniem płazów na drugą stronę jezdni. Bariery okresowe winny być rozstawione wiosną przed porą rozpoczęcia wędrówek gatunków najwcześniej wybudzających się z hibernacji i powinny być kontrolowane tak długo, jak długo trwają wiosenne wędrówki gatunków przystępujących do rozrodu stosunkowo późno. Zabezpieczanie szlaków migracji płazów okresowymi barierami daje też możliwość kontrolowania lokalnej populacji płazów. Przepusty pd drogami połączone z odpowiednim systemem doprowadzającym płazy i gady do bezpiecznych przejść są dostępne przez cały rok.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Park Narodowy Gór Stołowych http://www.pngs.com.pl/pl/ochrona/ochrona6.html
Roztoczański Park Narodowy http://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ochrona-zwierzat
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda https://czlowiekiprzyroda.eu/wp-content/uploads/2017/07/raport_przepusty.pdf (Raport z realizacji zadania "Monitoring efektów związanych z budową przepustów dla płazów")
Wigierski Park Narodowy http://www.wigry.org.pl/stowcip/plazy.htm (Ochrona płazów w okresie ich migracji - budowa przepustów na drodze Sidory - Smolniki w Suwalskim Parku Krajobrazowym)

 

Publikacje powiązane tematycznie

Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.
Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2016. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.
Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra.
Mackiewicz A., Bednarek J. 2016. Raport z realizacji zadania "Monitoring efektów związanych z budową przepustów dla płazów". Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-17 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt