Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona szlaków migracji płazów

(zoologia leśna, płazy), działania w ramach ochrony czynnej obejmujące całoroczne lub okresowe zabezpieczenie szlaków migracji płazów i gadów poprzez budowanie stałych przepustów pod drogami lub okresowe ustawianie foliowych płotków wzdłuż dróg w celu ograniczenia wchodzenia płazów na drogi połączone z przenoszeniem płazów na druga stronę jezdni. Bariery okresowe winny być rozstawione wiosną przed porą rozpoczęcia wędrówek gatunków najwcześniej wybudzających się z hibernacji i powinny być kontrolowane tak długo, jak długo trwają wiosenne wędrówki gatunków przystępujących do rozrodu stosunkowo późno. Zabezpieczanie szlaków migracji płazów okresowymi barierami daje też możliwość kontrolowania lokalnej populacji płazów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Elżbieta Jancewicz

Publikacje powiązane tematycznie

Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra.
Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt