Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona wód podziemnych

(inżynieria leśna, hydrologia), zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia. W zakresie ilości ochrona wód podziemnych wiąże się z gospodarką wodną, w tym z zabiegami prowadzonymi w rolnictwie i leśnictwie. W zakresie jakości łączy się zaś z gospodarką ściekami oraz odpadami komunalnymi i przemysłowymi, emisjami pyłów i gazów oraz nawożeniem i chemizacją w rolnictwie i leśnictwie. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu zmianom jakości i ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzonych do wód substancji zanieczyszczających. Podstawą ochroną wód podziemnych powinno stać się prawidłowo opracowane i realizowane planowanie przestrzenne.ang. groundwater protection
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt