Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

oczyszczalnia przydomowa

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), według pojęcia stosowanego w badaniach statystycznych statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego to zespół urządzeń służący do neutralizacji ścieków wytwarzanych w jednym lub kilku gospodarstwach domowych. Na skutek zachodzących w tym systemie procesów rozkładu tlenowego i beztlenowego, większość ścieków jest oczyszczana do postaci wody drugiej klasy czystości, co pozwala na ich bezpieczne odprowadzenie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych (rzek, strumieni, rowów, stawów, jezior). Oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego (wstępnego) oraz systemu doczyszczającego. W zależności od rodzaju systemu doczyszczającego występują oczyszczalnie z: drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym, złożem roślinnym (filtry gruntowo-roślinne, złoża hydroponiczne), złożem biologicznym (oczyszczalnia kontenerowa), osadem czynnym (oczyszczalnia kontenerowa).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5434.htm

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt