Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla w obrębie terenów zielonych

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), poza terenami miejskimi normalne stężenie dwutlenku węgla w suchym powietrzu to ok. 0,03%. Jest on w procesie fotosyntezy zamieniany na mniej więcej podobną ilość tlenu. W dużych aglomeracjach w wyniku nasilonego ruchu miejskiego i braku przewietrzania w wąskich ulicach może dojść do zwiększenia ilości CO2. Hektar zadrzewienia przetwarza rocznie w przybliżeniu 10–12 mln m3 CO2. Drzewostan taki pochłania w ciągu godziny ilość dwutlenku węgla, którą wydala w tym czasie 200 ludzi. Procesy pochłaniania dwutlenku węgla zachodzą najsilniej w drzewostanach średnich klas wieku, jednak intensywność procesu jest bardzo zmienna i wiąże się m.in. z porą roku, dnia, warunkami pogodowymi, a spośród czynników drzewostanowych – z gatunkiem drzew, siedliskiem i wysokością nad powierzchnią gruntu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Bartosiewicz A., Siewniak M. 1976. Pielęgnowanie drzew ozdobnych. PWRiL, Warszawa.
Łukasiewicz A., Łukasiewicz A. 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Obmiński Z. 1977. Ekologia lasu. PWN, Warszawa.
Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa.

Powiązane hasła

społeczne znaczenie zieleni

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt