Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odbieranie bodźców drganiowych

(ergonomia w leśnictwie), człowiek nie ma specjalnego narządu do odbierania drgań (jak np dla dźwięków - narząd słuchu). W przypadku wibracji  miejscowej bodziec drganiowy odbierany jest przez mechano-receptory, wrażliwe na odkształcenia mechaniczne receptory, znajdujące się we wszystkich tkankach ciała (w skórze,tkance podskórnej, mięśniach, stawach, narządach wewnętrznych), powodując powstawanie impulsów nerwowych przejmowanych przez centralny układ nerwowy w postaci tzw. pobudzenia wibracyjnego. Wibracja ogólna w przypadku drgań o najniższych częstotliwościach (rzędu kilku Hz) odbierana jest przez narząd przedsionkowy zlokalizowany w uchu wewnętrznym. Wyższe częstotliwości przejmowane są przez ustrój za pośrednictwem mechano-receptorów, podobnie jak przy wibracji miejscowej, przy czym wibracja ogólna, powodująca ruchy rezonansowe i zmiany usadowienia organów wewnętrznych, jest odczuwana przez człowieka szczególnie uciążliwie. Zgodnie z aktualnymi poglądami przyjmuje się, że zakres szkodliwego oddziaływania drgań na organizm jest proporcjonalny do energii wibracji przekazywanej z drgającego ciała na ciało człowieka (tzw. prawo energetycznego działania wibracji).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorczyk L., Walaszek M. 1967. Drgania i ich oddziaływanie na organizm ludzki. PZWL. Wrocław.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt