Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odciążenia konarów

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), zabieg odciążania konarów polega na usuwaniu grubych części korony obciążających nadmiernie miejsca zrostu bądź całe drzewa. Wykonanie zabiegu odciążenia powinno być poprzedzone badaniem statyki drzewa, w wyniku którego ocenia się procent utraty stabilności. Poprawa statyki wiąże się z usuwaniem gałęzi grubych i bardzo grubych. Ogólna zasada prowadzenia takich cięć polega na usuwaniu części konarów obciążających rozwidlenia w płaszczyźnie poziomej, co najefektywniej poprawia statykę całego drzewa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Bartosiewicz A., Siewniak M. 1976. Pielęgnowanie drzew ozdobnych. PWRiL, Warszawa.
Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielęgnacja drzew. Legraf, Warszawa.
Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer-Verlag, Berlin – Hannover.
Skup A. 1995. Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości). Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Kraków.
Szczocarz A., Szewczyk G., Czajka M., Kulak D., Wajdzik M., Wąsik R. 2006. Standardy prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w warunkach miejskich opracowane na podstawie ekspertyz dendrologicznych drzew poddanych uprzednio cięciom o charakterze redukcyjnym. [W:] Zieleń drzewiasta Małopolski. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków: 19–80.

Zdjęcia

odciążenia konarów
odciążenia konarów

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt