Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odległości i warunki dopuszczające usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), odległości i warunki dopuszczające usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w tym między innymi minimalną dopuszczalną odległość usytuowania drzew od osi skrajnego toru kolejowego wynoszącą 15 m

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt