Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odmiana podtypu gleby

(Gleboznawstwo leśne), jednostka taksonomiczna systematyzowania gleb wprowadzona przez Klasyfikację gleb leśnych Polski 2000. Określa ona modyfikacje profili glebowych uzależnione od zmian czynników glebotwórczych niższej rangi od tych uwzględnianych przy diagnozowaniu typu i podtypu gleby. Są to cechy pedogeniczne (troficzność, oglejenie opadowe i gruntowe, zabagnienie gleb torfowych i mułowych, stopień zmurszenia torfu, jakość wód gruntowo-glebowych, wytrącenia pedogeniczne, miąższość gleby mineralnej i organicznej), geogeniczne (pokrywy materiałów holoceńskich, wtrącenia materiałów węglanowych, domieszki piasku kwarcowego w rędzinach) i antropogeniczne ( gleby przekształcone mechanicznie i chemicznie). Dalsze szczegóły zawiera → Klasyfikacja gleb leśnych Polski [2000], a ich wybrane praktyczne zastosowanie ujmuje → troficzna odmiana podtypu gleby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. Wydanie III PTG. CILP. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zdjęcia

Rysunki

odmiana podtypu gleby

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt