Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odnawianie lasu

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), zastępowanie drzewostanów starego pokolenia lasu drzewostanami  nowego  pokolenia lasu na drodze :
ponownego wprowadzania – poprzez siew, sadzenie sadzonek lub doprowadzenie do samosiewu - leśnej roślinności drzewiastej na powierzchnie otwarte, powstałe po
1) usunięciu drzewostanu starego pokolenia ( odnawianie lasu poprzez zakładanie upraw leśnych przy zrębowej metodzie wymiany generacyjnej lasu);
2) doprowadzania w drzewostanie starego pokolenia lasu do pojawienia się w nim leśnej roślinności drzewiastej nowego pokolenia lasu poprzez:
a) wykonywanie czynności hodowlanych, sprzyjających pojawianiu się, zachowaniu i rozwojowi nalotów leśnej roślinności drzewiastej,
b) siew oraz podsadzanie sadzonek leśnej roślinności drzewiastej, 
c) sadzenie leśnej roślinności drzewiastej  w lukach i gniazdach
z następującymi po tym czynnościami  pielęgnacyjnymi, stwarzającymi  odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju drzewostanu nowej pokolenia, formującego się w przestrzeni drzewostanu starego pokolenia, oraz użytkowaniem rębnym drzewostanu starego pokolenia, gdy osiągnie on wiek wymiany generacyjnej lasu (odnawianie lasu przy wymianie generacyjnej lasu z użyciem rębni złożonych).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt