Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odpady z wypadków

(ochrona środowiska), odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:
a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3, ust. 1, pkt 13

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt