Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odporność drzew na skażenia w środowisku miejsko-przemysłowym

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), odporność drzew na skażenia środowiska w środowisku miejsko-przemysłowym należy rozumieć jako ich naturalną długofalową zdolność przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom wzrostowym. Podstawowym problemem, na jaki napotykamy przy doborze gatunkowym drzew i krzewów w terenach zurbanizowanych, jest kompleksowość działania czynników ograniczających żywotność drzew oraz zmienność warunków środowiskowych. Na ekstremalne warunki pogodowe nakładają się trudne warunki korzenienia się drzew na przekształconych, ubogich glebach o dużym zasoleniu i z obniżonym poziomem wody gruntowej. Czynnikami ograniczającymi rozwój drzew w miastach są susza i niskie temperatury. O odporności drzew na suszę decyduje ich przystosowanie w zakresie ograniczenia transpiracji. Mrozoodporność jest ważna z uwagi na możliwość przemarzania systemów korzeniowych w warunkach z reguły płytkiego korzenienia się drzew na terenach pobudowlanych czy przy ciągach komunikacyjnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Czekalski M. 1998. Drzewa i krzewy do uprawy w miastach. Uprawa i Ochrona Drzew, 3: 12-32.
Łukasiewicz A., Łukasiewicz A. 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt