Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odpowiedzialność karna w ochronie przyrody

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Kto między innymi umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do pomników przyrody jak również: > wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szkodzący drzewom lub krzewom, > stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, > wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, – podlega karze aresztu albo grzywny. Orzekanie w ww. sprawach, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przed sądami powszechnymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art. 127, 131, 132

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt