Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odstępstwa od zakazów w ochronie gatunkowej

(Ochrona przyrody), system odstępstw „zwolnień” od zakazów dotyczących ochrony gatunkowej opiera się na dwóch rodzajach odstępstw:
- ogólne odstępstwa od zakazów - nie wymagają indywidualnej zgody właściwego organu i wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (art. 51 ust. 2, art. 52a),
- indywidualne zezwolenia na odstępstwa od zakazów - wymagają indywidualnej zgody właściwego organu i wydawane są przez właściwe organy na wniosek strony (art. 56),

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 51 ust. 2, art. 52a, art. 56.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt