Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odszkodowania za wycięte drzewa.

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), odszkodowania za usuwane drzewa i krzewy przysługują w dwóch sytuacjach: 1) w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń - na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 2) w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne - na podstawie ustawy o transporcie kolejowym

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art. 83 ust.1 pkt 2, ust. 7, 8, 9, Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (tekst jednolity z 2013r Dz. U. poz. 1594 z późniejszymi zmianami) - Art. 56

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt