Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odwiedzający

(turystyka), jest osobą, która przyjeżdża na teren/obszar znajdujący się poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanym miejscu oraz niekorzystającą z noclegu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Tekst pierwotny: Dz.U.1997.133.884, Tekst jednolity: Dz.U.2004.223.2268

Publikacje powiązane tematycznie
Praca zbiorowa pod red.Mazurek-Łopacińskiej K.,1999. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego Wrocław
Bosse L., Kalinowska A., Lenartowicz L., 1998. Poradnik początkującego przedsiębiorcy. Agencja Reklamowa REPRO Koszalin
Panasiuk A., 2005. Polityka turystyczna. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin
Butowski L., 1996. Organizacja turystyki w Polsce: przegląd struktur. Agencja Promocji Turystyki "MART" Warszawa
Butowski L., 1998. Organizacja turystyki w Polsce: przegląd struktur. Wyd. 2 popr. i rozsz., Agencja Promocji Turystyki "MART" Warszawa
Butowski L., 2004. Organizacja turystyki w Polsce. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej Lublin
Alejziak B., 2002. Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce. Albis Kraków
Borne H., Doliński A., 1998. Organizacja turystyki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa
Borne H., Doliński A., 2000. Organizacja turystyki Wyd. 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa
Kubicki M., 1998. Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa
Turkiewicz E., 1997. Organizacja imprez turystycznych: skrypt do przedmiotu obsługa ruchu turystycznego.Krakowska Szkoła Hotelarstwa. Proksenia Kraków
Kornak A. S. 1992. Nowy system kierowania (management) w turystyce. Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera. Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu. Wydawnictwo AE Wrocław
Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny: ekostrategia w zarządzaniu firmą. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
Witkowski Cz., 1998. Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim. Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa
Burzyński T. [i in.]., 1999. Marketing turystyki : wybrane zagadnienia. AVSI Polska, Instytut Turystyki, Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków
Praca zbiorowa pod red. Migdała M., 2004. Jak rozwijać lokalną turystykę?. Forum Turystyki Pomorza Zachodniego Szczecin
Kornak A. S., 1994. Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi? Management i marketing w praktyce . Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź
Kornak A. S., 1997. Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Zarządzanie i Marketing w Praktyce. Comer Toruń
Raszki B., Bosiackiego S., 2006. Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznań
Łazarek M., Łazarek R., 2002. Gospodarka turystyczna: wybrane zagadnienia . Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa
Funkcjonowanie sektora usług turystycznych w Polsce, materiały na konferencję dla przedstawicieli samorządu turystycznego, Konstancin-Jeziorna 2002. Instytut Turystyki Warszawa
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki [red.] Krupa J. i Soliński T., 2004. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Wydawnictwo WSIiZ Rzeszów
Walas B., 1984. Metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek turystycznych: materiały do ćwiczeń dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. nr 66

Powiązane hasła

turysta

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt