Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odwołanie od decyzji administracyjnej

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji - najczęściej są to Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stroni

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) - Art. 127 § 1, Art. 129

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt