Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odziedziczalność

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), miara statystyczna, oznaczająca w jakim stopniu dana cecha fenotypowa (ilościowa) w populacji jest warunkowana zmiennością genetyczną. Miary tej nie należy uogólniać, ponieważ dotyczy jedynie populacji, dla której została obliczona.
Odziedziczalność rozpatrujemy w dwóch wymiarach:
1. sensu lato (ogólna) jest to proporcja efektów genetycznych do całkowitej wariancji fenotypowej w próbie z populacji.
2. sensu stricte (w wąskim sensie) jest stosunkiem zmienności powodowanej przez allele o działaniu addywnym (geny kumulatywne) do ogólnej wariancji fenotypowej. Wyraża stopień, w jakim cecha jest przekazywana z rodziców na potomstwo.
Odziedziczalność podlega ograniczeniom i jest w dużym stopniu zależna od zmienności środowiskowej, ponieważ czym większa zmienność środowiskowa tym mniejsza odziedziczalność, pomimo że efekt genetyczny pozostaje ten sam. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Winter P. C., Hickey G. I., Fletcher H.L., 2004. Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt